Four Bears Monument pokes through the ice of Lake Sakakawea in 2005.