Little Missouri River at Medora, North Dakota

Little Missouri River at Medora, North Dakota

%d